cách mạng 4.0

tin tức về cách mạng 4.0 mới nhất

Tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong Cách mạng 4.0
 

08/12/2020

Ngày 8/12/2020, Vietnamnet tổ chức hội thảo 'Thúc đẩy chuyển giao trong thời đại cách mạng 4.0 ' tìm điểm kích thích việc chuyển giao các công trình nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp vào thị trường tốt nhất.