các chính trị thế giới

tin tức về các chính trị thế giới mới nhất

‘Vũ điệu chào hỏi’ của các chính trị gia thách thức đại dịch Covid-19
 

24/07/2020

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi căn bản cách chúng ta giao tiếp với nhau. Ví dụ, cách chào hỏi theo kiểu bắt tay giờ đây đã được thay thế bằng một cách thức mới độc đáo hơn.