Cà phê Việt Nam

tin tức về Cà phê Việt Nam mới nhất

Cà phê Robusta của Việt Nam được công nhận Kỷ lục thế giới
 

23/12/2021

“Đây có thể xem là sự kiện đặc biệt nhất của ngành cà phê Việt Nam. Hạt cà phê Robusta Việt Nam được công nhận Kỷ lục thế giới - đó là tài sản của quốc gia, thuộc về Quốc gia và toàn người dân Việt Nam”.