Cả nước có 840 DNNN cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 30/9/2019, cả nước có 840 DNNN cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch, niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán.

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gắn với bán đấu giá cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp quy mô lớn được đẩy mạnh đã cung cấp cho thị trường hàng hóa có chất lượng, tác động mạnh mẽ đến phát triển thị trường vốn, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và kiểm soát của xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc gắn cổ phần hóa DNNN gắn với niêm yết vẫn chưa được chú trọng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số lượng DNNN sau cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2017 là 747 doanh nghiệp.

Nhưng tính đến ngày 30/9/2019, theo rà soát, tổng hợp của Bộ Tài chính thì đã có 840 DNNN cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch, niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán, trong đó, số lượng doanh nghiệp niêm yết là 314 doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp đăng ký giao dịch là 526 doanh nghiệp.

Hiện nay còn 755 DNNN cổ phần hóa chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, trong đó, Bộ Xây dựng có 53 doanh nghiệp, Bộ Công Thương có 46 doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải có 35 doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 27 doanh nghiệp, Hà Nội có 85 doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh có 97 doanh nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 144 doanh nghiệp, Tỉnh Vĩnh Phúc có 33 doanh nghiệp...

Bộ Tài chính đề xuất, trong thời gian tới, cơ quan đại diện chủ sở hữu cần chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa đẩy nhanh việc thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán; bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quy định của pháp luật...

H.Yến
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều