Cà Mau: Tập trung giảm nghèo về thông tin cho người dân từ nay đến năm 2020

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2016 thì toàn tỉnh có 297.264 hộ dân. Trong đó có 23.646 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 7,96% và có 11.388 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,83%. Trong tổng số 23.646 hộ nghèo thì khu vực thành thị có 2.133 hộ chiếm tỷ lệ 3,09% cư dân. Khu vực nông thôn có 21.531 hộ chiếm tỷ lệ 9,43%. Khu vực người có công có 249 hộ chiếm tỷ lệ 1,32%. Dân tộc Khmer có 3.038 hộ chiếm tỷ lệ 30,8%.

Toàn tỉnh có 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 10%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là huyện U Minh (16,78%). Xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên là 11 xã, trong đó, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh là xã Khánh Thuận (28,73%) thuộc huyện U Minh. Riêng trong lĩnh vực thông tin, theo phân tích hiện toàn tỉnh vẫn còn 5.333 hộ (tỷ lệ 25,55%) thiếu hụt tài sản để tiếp cận thông tin.

Tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ phương tiện nghe, nhìn cho các hộ nghèo sống tại các xã vùng sâu, vùng bãi ngang ven biển, hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số. (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy trong kế hoạch này tỉnh đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin; 70% các xã nghèo, bãi ngang có điểm thông tin tuyên truyền cổ động ngoài trời. Ngoài ra tỉnh sẽ tăng cường phát triển hạ tầng viễn thông ở vùng sâu vùng xa.

Đồng thời tỉnh cho biết sẽ vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ hộ nghèo phương tiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông, đến cuối năm 2020 có 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin phù hợp. Các cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài cũng cần xây dựng các chương trình tuyên truyền chính sách về giảm nghèo của địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, dễ tiếp cận với từng vùng, điều kiện khác nhau; nêu gương điển hình tiên tiến, tọa đàm về chủ trương chính sách, diễn đàn các vấn đề xã hội.

Các địa phương tổ chức họp mặt nêu gương thoát nghèo và đăng ký thoát nghèo nhằm động viên người nghèo tự lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại. Từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về giảm nghèo trong đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, trong cộng đồng và bản thân người nghèo.

Về các hoạt động cụ thể, theo kế hoạch tỉnh sẽ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở. Song song đó sẽ hỗ trợ sản xuất biên tập phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản ấn phẩm và các sản phẩm thông tin khác, để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác.

Đặc biệt tỉnh sẽ hỗ trợ phương tiện nghe, nhìn cho các hộ nghèo sống tại các xã vùng sâu, vùng bãi ngang ven biển, hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số; hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn (hiện toàn tỉnh có 8.332 hộ bị thiếu hụt phương tiện tiếp cận thông tin/14.497 hộ thuộc diện nêu).

Tỉnh cũng thống nhất sẽ trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã; xây dựng các điểm tuyên truyền, cổ động cố định ngoài trời; nội dung chương trình cổ động phù hợp cho đội thông tin cơ sở; hỗ trợ thiết bị cụm thông tin cơ sở hoặc xây dựng các pa nô ở trung tâm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Để triển khai hiệu quả kế trong lĩnh vực này, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, người nghèo, người cận nghèo về giảm nghèo, ý thức vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, Sở cần tập trung hỗ trợ tiếp cận cho số hộ nghèo bị thiếu hụt tiếp cận về thông tin.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Nam
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều