cá linh non

tin tức về cá linh non mới nhất

Lũ muộn, cả Miền Tây ngóng đợi cá linh
 

27/08/2020

Thông lệ hàng năm, mùa này cá linh non xuất hiện nhiều ở các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp và Long An, nhưng năm nay đến giờ vẫn chưa thấy về.