ca bệnh 1045

tin tức về ca bệnh 1045 mới nhất

Bệnh nhân 1045 ở Hải Dương xét nghiệm 14 lần, nghi virus đột biến
 

04/09/2020

Ca bệnh 1045 được đánh giá cực kỳ phức tạp, xét nghiệm tới 14 lần vì tất cả đều cho kết quả nghi ngờ nên phải làm giải trình tự gene để phân tích.