BV Đức Giang

tin tức về BV Đức Giang mới nhất

Ở nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Hà Nội
 

27/02/2022

Ca nặng cứ tăng dần, hiện bây giờ bệnh viện được giao số giường là 400 giường nhưng thường xuyên có hơn 300 bệnh nhân tất cả trong tình trạng nặng, nguy kịch...