buôn bán người

tin tức về buôn bán người mới nhất

Những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình phòng, chống mua bán người
 

30/07/2020

Trong những năm gần đây, tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn ra phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến những quyền cơ bản nhất của con người...