buôn bán người qua biên giới

tin tức về buôn bán người qua biên giới mới nhất

Đẩy mạnh phòng chống buôn bán người tại biên giới Hà Giang
 

03/05/2020

Hà Giang đang rất nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức và giúp người dân cảnh giác với thủ đoạn, tội phạm mua bán người.