BS Trương Hữu Khanh

tin tức về BS Trương Hữu Khanh mới nhất

Phòng bệnh đậu mùa khỉ như thế nào?
 

26/05/2022

Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa; tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh....