bộ trưởng thông tin

tin tức về bộ trưởng thông tin mới nhất

Việt Nam cùng ASEAN phải đi đầu về lĩnh vực ICT và phát triển 5G
 

21/03/2019

Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực, phối hợp và hỗ trợ các nước ASEAN về các nội dung, lĩnh vực liên quan đến triển khai mạng 5G.