bộ trưởng quốc phòng

tin tức về bộ trưởng quốc phòng mới nhất

Lần đầu tiên Mỹ sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng?
 

16/11/2020

Nhiều khả năng Mỹ sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên, nếu nội các của ông Biden lựa chọn bà Michele Flournoy.