bộ quốc phòng giải thể 14 lữ đoàn

tin tức về bộ quốc phòng giải thể 14 lữ đoàn mới nhất

Bộ Quốc phòng giải thể 14 lữ đoàn dự bị động viên
 

27/12/2018

Bộ Quốc phòng đã giải thể, điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; giải thể 14 Lữ đoàn Công binh dự bị động viên; tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược làm điểm, giảm 10% quân số biên chế…