bỏ phố về rừng

tin tức về bỏ phố về rừng mới nhất

Có vài trăm triệu, tôi muốn bỏ phố lên núi thuê đất làm trang trại
 

21/09/2020

Tôi có khoảng 200 triệu đồng, muốn lên vùng núi Tây Bắc thuê 1 mảnh đất để làm trang trại trước mắt là để tự đảm bảo cuộc sống, sau đó nếu thuận lợi sẽ nhân rộng mô hình để phát triển.