Bộ Nông nghiệp đặt mục tiêu 59% xã đạt chuẩn NTM trong 2020

Năm 2019 có 4.806 xã (54%) đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 59%.

Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2019, cả nước có 4.806 xã (54%) đạt chuẩn nông thôn mới, bìnhquân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hoàn thànhmục tiêu 10 năm (2010 - 2020) trước 1,5 năm; có 63 xã đạt chuẩn NTM nângcao, một số địa phương có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 111/664 đơn vị cấphuyện (đạt 16,86%) của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thànhnhiệm vụ/đạt chuẩn NTM.

8 tỉnh, thành phố (Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ) có 100% số xã đạtchuẩn NTM, đã có 2 tỉnh là Nam Định và Đồng Nai được Thủ tướng Chínhphủ công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

94% cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; năm bứt phá hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. 

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành nông nghiệp xác định “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát  bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”. 

Chỉ tiêu cơ bản năm 2020 của ngành nông nghiệp và PTNT là: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8 - 3%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9 - 3,05%; Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD; Tỷ lệ che phủ rừng 42%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 59%; ít nhất 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 96%; Thành lập mới 2.000 HTX nông nghiệp; cả nước có 17.000 HTX NN (cao hơn 2.000 HTX so với chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao).

 

TIN LIÊN QUAN
Diệu Thùy - Đào Cảnh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều