Bộ giáo dục

tin tức về Bộ giáo dục mới nhất

Thí sinh tự do năm nay sẽ xét tuyển đại học thế nào?
 

30/04/2020

Việc Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, trả việc tuyển sinh đại học về cho các trường tự chủ phương án làm nảy sinh một số thắc mắc của thí sinh tự do năm nay.

Kiến thức học kỳ II năm học 2019-2020 sẽ tinh giản thế nào?
icon

Bộ GD&ĐT đang rà soát và tính toán sẽ tinh giản về mặt nội dung kiến thức, không giảm về yêu cầu cần đạt được của học sinh theo chương trình giáo dục.