Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015: Khối THPT đạt 93,42%, khối GDTX đạt 70,08%, bình quân chung là 91,58%.

Công bố kết quả điểm thi

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi tiến hành ngay sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng (04/7/2015). Đến ngày 20/7/2015, tất cả các cụm thi đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). 

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 1
Phổ điểm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Nhìn chung, công tác chấm thi được tiến hành theo đúng quy chế ở tất cả các cụm thi. An ninh, an toàn khu vực chấm thi được thực hiện nghiêm túc theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia. Bộ GDĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra các hội đồng chấm thi. Đến nay, không có sai phạm trong công tác chấm thi được phát hiện.

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 2

Các sở GDĐT sẽ họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức và công bố kết quả tốt nghiệp THPT cho các thí sinh theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu của Bộ, kết quả tốt nghiệp năm 2015 như sau:

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015: Khối THPT đạt 93,42%, khối GDTX đạt 70,08%, bình quân chung là 91,58%. 

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 3
Phổ điểm môn Văn kỳ thi THPT quốc gia 2015

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do sở GDĐT chủ trì là 84,45% và ở các cụm thi do trường đại học chủ trì là 94,74%.

Tỷ lệ tốt nghiệp của giáo dục THPT cao hơn GDTX

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 4
Phổ điểm môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2015

Chất lượng đề thi được nâng cao theo hướng mở, chuyển mạnh theo hướng đánh giá năng lực và có tính phân hóa cao. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015 có giảm so với các năm trước, phản ánh đúng hơn kết quả học tập của học sinh. Công tác coi thi, kỷ luật trường thi chặt chẽ hơn; quy trình chấm thi 2 vòng độc lập được tuân thủ nghiêm ngặt hơn; do mục đích của kỳ thi vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp dữ liệu cho tuyển sinh cao đẳng, đại học nên đã giảm tối đa hiện tượng học sinh giúp đỡ nhau làm bài trong phòng thi.

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 5
Phổ điểm môn Lý kỳ thi THPT quốc gia 2015

Tỷ lệ tốt nghiệp của giáo dục THPT cao hơn GDTX. Điều này phản ánh thực tiễn khác nhau về chất lượng giáo dục của 2 phương thức giáo dục này. Tỷ lệ tốt nghiệp đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì cao hơn ở các cụm thi do sở GDĐT chủ trì. Điều này phù hợp với thực tế là ở các cụm thi do các trường đại học chủ trì có nhiều thí sinh có kết quả học tập cao hơn.

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 6
Phổ điểm môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2015

Chứng tỏ không có cơ sở để khẳng định những băn khoăn lo lắng về việc các cụm thi do địa phương tổ chức coi thi, chấm thi lỏng hơn cụm do các trường đại học chủ trì. Kết quả tỷ lệ tốt nghiệp khác nhau giữa các tỉnh/thành phố cũng phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các địa phương. Những nơi có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao đều là tỉnh/thành phố có điều kiện giáo dục phát triển tốt hơn.

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 7
Phổ điểm môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2015

Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, và thông báo kết quả cho thí sinh; đồng thời thu nhận và phối hợp với các cụm thi xử lý kịp thời các đơn phúc khảo của thí sinh. Các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức xét tuyển theo danh sách thí sinh đăng ký dựa trên kết quả thi và chỉ tiêu tuyển sinh theo đúng các quy định của quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 8
Phổ điểm môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2015

Bộ GDĐT sẽ thu thập ý kiến trong ngành và xã hội, phân tích đánh giá để rút kinh nghiệm hoàn thiện các công việc về tổ chức thi, đồng thời nghiên cứu đề xuất các biện pháp chỉ đạo kỳ thi cho những năm tiếp theo.

Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2015 - ảnh 9
Phổ điểm môn Địa kỳ thi THPT quốc gia 2015

TIN LIÊN QUAN
Tiến Dũng
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều