bố cứa cổ con

tin tức về bố cứa cổ con mới nhất

Tách hẳn con trẻ ra khỏi bố mẹ bạo hành, có làm được không?
 

23/01/2022

Trong một nền văn hoá mà cha mẹ đánh mắng con là 'biện pháp giáo dục” nhằm giúp trẻ nên người, thì cần phải có một điều luật cụ thể nghiêm cấm hành vi này.