Bộ Công Thương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Công Thương đã có nhiều đề xuất tham mưu cho Chính phủ cũng như có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để đơn giản, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo Báo cáo của Bộ Công thương tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử ngày 12/2, sau khi các điều kiện kinh doanh được cắt giảm, TTHC được đơn giản hóa đã tạo được môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế tại Việt Nam.

Bộ Công Thương đã đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng CPĐT, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ để thuận lợi hóa cho doanh nghiệp.

Tại thời điểm hiện tại, tất cả 292 TTHC cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2 trở lên; trong đó có 166 DVCTT mức độ 3 và mức độ 4 (122 DVCTT mức độ 3 và 44 DVCTT mức độ 4).

Tất cả các DVCTT này đang được triển khai tại Cổng Dịch vụ công (Cổng DVC) của Bộ Công thương. Đến nay, đã có hơn 31.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng Cổng DVC của Bộ này.

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các BCĐ xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử ngày 12/2.

Trong năm 2019, Bộ Công thương đã xử lý hơn 1.540.792 bộ hồ sơ điện tử qua các DVCTT mức độ 3, 4 (trong đó số lượng hồ sơ trực tuyến được gửi qua các DVCTT mức độ 3 là 1.314.217, hồ sơ được gửi qua DVCTT mức độ 4 là 225.465), tương ứng 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ.

Trong năm 2019, Bộ Công thương đã xử lý hơn 192.000 hồ sơ điện tử thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) kết nối thành công và đã trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 6 nước bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Bruinei, Campuchia.

Trong năm 2019, tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 137.580 hồ sơ. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bộ Công Thương ngay từ bước khởi đầu đã lựa chọn những TTHC có số lượng hồ sơ lớn để triển khai thành DVCTT cụ thể như: Hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi (mức độ 3, trung bình khoảng 1 triệu bộ hồ sơ/năm, được đưa vào sử dụng từ năm 2006); Hệ thống khai báo hóa chất nhập khẩu (mức độ 4 đầu tiên trong cả nước, trung bình 50,000 bộ hồ sơ/năm, được đưa vào sử dụng từ năm 2008), Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử (mức độ 4, trung bình 7,000 bộ hồ sơ/năm, được đưa vào sử dụng từ năm 2013)…

Với quan điểm và thực tiễn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Bộ Công thương chủ động lựa chọn những dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực tiếp người dân, doanh nghiệp đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngay trong tháng 11 năm 2019 (trước khi khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia - Cổng DVCQG), Cổng DVC của Bộ Công thương đã kết nối kỹ thuật thành công 2 nhóm dịch vụ công với Cổng DVCQG bao gồm: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi; Đăng ký hoạt động khuyến mại.

Đây là các nhóm thủ tục có số lượng hồ sơ trực tuyến lớn nhất hiện tại của Bộ Công Thương. Hiện có khoảng 30.000 doanh nghiệp khai báo dưới hình thức trực tuyến trong những năm vừa qua đối với các nhóm thủ tục này.

Đối với thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại, mặc dù đã được phân cấp về các địa phương, Bộ cũng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ làm đầu mối, triển khai thủ tục này trên Cổng DVCQG để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chỉ khai báo một lần duy nhất cho tất cả các tỉnh trên toàn quốc, kết nối, liên thông dữ liệu điện tử đến các Hệ thống một cửa điện tử của các tỉnh(thay vì khai báo trên từng tỉnh như hiện nay).

Đến cuối tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã đưa tổng cộng 131 DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ Công Thương lên Cổng DVCQG. Đến thời điểm này, các nhiệm vụ liên quan đến phát triển CPĐT, xây dựng DVCTT do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về CPĐT đều đã được Bộ Công Thương nghiêm túc triển khai đầy đủ và vượt kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Tuân
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều