Bộ Công an: 100% cán bộ được tuyên truyền, nâng cao về bình đẳng giới

Báo cáo công tác bình đẳng giới năm 2017, sau 1 năm thực hiện, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt như: 100% cán bộ được tuyên truyền, nâng cao về bình đẳng giới; đảm bảo ổn định tỷ lệ biên chế nữ trong lực lượng và bố trí hợp lý ở các lĩnh vực công tác...

 Báo cáo công tác năm 2017 cho thấy, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em trong Công an nhân dân trong thời gian qua đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Chiều 22/12, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong Công an nhân dân năm 2017.

Báo cáo công tác năm 2017 cho thấy, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em trong Công an nhân dân trong thời gian qua đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em đã được cụ thể hóa, triển khai thực hiện một cách sâu, rộng trong toàn lực lượng.

Theo đó, ngày càng có nhiều cán bộ nữ đảm nhận công việc trọng trách, giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Qua đó cho thấy vị trí, vai trò của cán bộ nữ trong Công an nhân dân không ngừng được nâng lên.

Sau 1 năm thực hiện, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt như: 100% cán bộ được tuyên truyền, nâng cao về bình đẳng giới; đảm bảo ổn định tỷ lệ biên chế nữ trong lực lượng và bố trí hợp lý ở các lĩnh vực công tác; 100% cán bộ nữ được hưởng các chế độ về khám, chữa bệnh, được cung cấp thông tin, giáo dục chăm sóc sức khỏe, đảm bảo thai sản theo đúng quy định

Công tác gia đình và trẻ em cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em và hạnh phúc gia đình được triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn lực lượng Công an nhân dân...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, gia đình và trẻ em ở cấp cơ sở hiện nay chủ yếu được giao cho cán bộ hội phụ nữ theo dõi và đề xuất  nên việc lồng ghép chưa đạt nhiều kết quả; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, hình thức hoạt động còn chưa phong phú…

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Ban Vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình & trẻ em cũng như các đơn vị trong lực lượng công an các cấp cần tiếp tục quán triệt quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình bình đẳng giới trong Công an nhân dân giai đoạn 2016 2020.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng lưu ý, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Bình đẳng giới, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả cho các cấp hội phụ nữ trong Công an nhân dân.

Quan tâm tới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ nữ; tăng cường cơ cấu ủy viên là nữ, nhất là ở cấp cơ sở; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với phụ nữ Công an.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong Công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; Tăng cường tính chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cần gương mẫu, phấn đấu rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy; kiên quyết khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


 

TIN LIÊN QUAN
D. Thùy
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều