Bình Phước sẽ kỷ luật người đứng đầu nếu làm sai việc tinh giản biên chế

Ngày 19/9, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản số 2725/UBND -NC về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Văn bản chỉ đạo này dựa trên Nghị định số 113/2018/NĐ-CP (Nghị định số 113) về việc sửa chửa, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực từ ngày 15/10/2018. Nghị định số 113 có nhiều điểm mới như bổ sung thêm một số đối tượng tinh giản biên chế, cách tính trợ cấp…

Trong văn bản mới ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế sửa đổi, bổ sung đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý.

Bình Phước quyết tâm đến năm 2021 sẽ tinh giản 2.340 biên chế. 

Nếu những người đứng đầu các sở ban ngành, chủ tịch UBND huyện, thị xã thực hiện không đúng quy định thì sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định Đảng và pháp luật.

Trong giai đoạn từ năm 2018 – 2021, tỉnh Bình Phước đặt ra kế hoạch tinh giản 2.340 công chức, viên chức so với số lượng giao năm 2017. Với công chức hành chính, mỗi năm giảm ít nhất 172 biên chế (2,5%) so với biên chế được giao năm 2017.

Đối với viên chức, mỗi năm tỉnh sẽ tinh giản 2.166 biên chế, tức 10% biên chế được giao năm 2017. Theo kế hoạch, mỗi năm tỉnh sẽ giảm ít nhất từ 30% - 35% chỉ tiêu hợp đồng lao động.

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cho biết, các cơ quan, địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, phòng ban... tương đồng về chức năng, nhiệm vị nhằm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế hiệu quả. 

TIN LIÊN QUAN
Phương Nam
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều