Bình ổn giá

tin tức về Bình ổn giá mới nhất

Nghiên cứu thêm một số mặt hàng vào danh mục do Nhà nước định giá
 

15/11/2021

Bộ Tài chính đang đánh giá, rà soát để sửa đổi, bổ sung Luật Giá, trong đó có bổ sung nghiên cứu một số mặt hàng đưa vào danh mục hàng hóa do Nhà...