Biểu thuế xuất nhập khẩu

tin tức về Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA
 

24/09/2020

Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EVFTA giai đoạn 2020 - 2022.