biểu hiện Covid-19

tin tức về biểu hiện Covid-19 mới nhất

Trời chuyển lạnh dễ bị viêm họng, cách phân biệt với biểu hiện mắc Covid-19
 

10/11/2021

Cùng có biểu hiện ho, đau họng, vậy làm cách nào để một người có biểu hiện này phân biệt giữa viêm họng thông thường và mắc Covid-19?