biển và hải đảo

tin tức về biển và hải đảo mới nhất

Hiệu quả từ chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”
 

17/12/2020

Trong năm 2020, Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã trao tặng 2.000 cờ Tổ quốc, cấp phát 10.214 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền các loại, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.