biển số xe

tin tức về biển số xe mới nhất

Sắp được chọn biển số đẹp
 

02/10/2021

Theo dự thảo Ðề án cấp quyền sử dụng biển số thông qua đấu giá, chủ xe được chọn biển số xe theo sở thích.