biển quảng cáo

tin tức về biển quảng cáo mới nhất

Chết cười với những tấm biển chống trộm của anh chủ vườn rau 'cục xúc'
 

13/09/2021

Mỗi luống rau, anh Dương Thanh Điền lại đề 1 tấm biển cảnh báo. Ai đọc được cũng phải cười vỡ bụng.