biển Kiên Giang

tin tức về biển Kiên Giang mới nhất

Kiên Giang điều chỉnh tăng diện tích bảo tồn biển
 

29/08/2020

Khu bảo tồn biển Phú Quốc vừa được điều chỉnh tăng quy mô khoảng 14.064 ha lên hơn gần 41.000 ha, gồm 3 phân khu là bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái, dịch vụ - hành chính và vùng đệm.