Sẵn sàng cấp cứu các trường hợp khẩn cấp trên biển, đảo

Qua 4 năm thực hiện đề án “Phát triển Y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” ngành Y tế đã đạt được nhiều hiệu quả. Trong những năm tới, ngành y tế đề xuất cần có sự hỗ trợ của tất các bộ ngành, địa phương

Khánh thành trung tâm y tế huyện Trường Sa

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về y tế biển, đảo giai đoạn hai từ năm 2017-2020 và những năm tiếp theo, cần tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền các địa phương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch tổng thể, kế hoạch hằng năm và các dự án để triển khai Đề án.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức, điều phối hệ thống vận chuyển cấp cứu trên biển bằng các phương tiện do các địa phương, bộ ngành quản lý; đề xuất chủ trương đầu tư đóng mới, hoán cải tàu biển hiện có để có đủ điều kiện cấp cứu, điều trị trên các tàu quân sự, cảnh sát biển; đầu tư cho một số cơ sở cấp cứu biển để thực hiện nhiệm vụ đề án đề ra.

Theo ông Tuấn, các bộ, ngành rà soát, xây dựng dự án nâng cao năng lực các Trung tâm y tế để phục vụ y tế biển, đảo; các bộ, ngành địa phương xây dựng qui chế phối hợp trong việc triển khai Đề án; chủ động tìm kiếm các nguồn vốn viện trợ, ODA… và bố trí ngân sách ưu tiên cho các Sở ngành, huyện thị ven biển, để triển khai các hoạt động của Đề án.

 

Đối với các địa phương ven biển cần rà soát, kiện toàn kế hoạch triển khai thực hiện theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án 317, bổ sung các dự án vào danh mục đầu tư công của địa phương và chủ động bố trí ngân sách từ nhiều nguồn để thực hiện. Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp tăng cường kết hợp quân dân y trong củng cố y tế cơ sở, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp, phòng chống dịch bệnh và góp phần xây dựng thế trận phòng thủ trên đảo.

Khánh Ngọc
Chủ đề :
 
List comment