Quảng Bình: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các tàu cá đánh bắt vùng biển xa

Nhằm phát triển đội tàu cá và khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ; tỉnh Quảng Bình đã trích ngân sách từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các tàu cá tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa.

Tại Quyết định số 4204/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục tăng cường khai thác hải sản trên vùng biển xa.

Cụ thể, UBND tỉnh đã trích số tiền hơn 64,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển.

Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển về Kho bạc Nhà nước của các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể: Thành phố Đồng Hới trên 6,4 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn hơn 20,5 tỷ đồng; huyện Bố Trạch trên 21,8 tỷ đồng; Quảng Trạch gần 15,6 tỷ đồng; Quảng Ninh 155 triệu đồng và Tuyên Hóa 200 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt triển khai tốt Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa.

UBND tỉnh yêu cầu Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã nêu trên thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho chủ tàu cá, thuyền viên biết đến làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

Được biết, tỉnh Quảng Bình là một trong các tỉnh triển khai thực hiện tốt Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 8.157 tàu cá khai thác thủy sản trên biển và các cửa sông lớn, trong đó 1.371 tàu cá từ 90CV trở lên khai thác thủy sản xa bờ.

 

Số lượng tàu đóng mới, nâng cấp công suất lớn tăng nhanh, ngư trường khai thác chuyển mạnh sang vùng biển xa cho hiệu quả cao, giảm cường lực khai thác vùng ven bờ, vùng lộng, khu vực Vịnh Bắc Bộ nơi nguồn lợi thủy sản đang cạn kiệt.

Để khuyến khích ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản gần bờ, Ban Chỉ đạo Chương trình 188 chỉ đạo các sở ngành, địa phương hỗ trợ ngư dân tranh thủ tốt các chính sách của Trung ương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương thúc đẩy khai thác thủy sản phát triển theo hướng khai thác xa bờ.

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đội tàu cá khai thác thủy sản xa bờ tỉnh Quảng Bình tăng nhanh về số lượng.

Cụ thể, thực hiện chính sách Trung ương, đã có 90 tàu đóng mới, nâng cấp hoàn thành đi sản xuất trong tổng số 94 đối tượng được UBND tỉnh phê duyệt danh sách vay vốn. Các ngân hàng đã giải ngân cho ngư dân vay 952,8 tỷ đồng; giải ngân hỗ trợ 795,3/864,7 tỷ đồng được thẩm định theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân đăng ký tham gia khai thác vùng biển xa, thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định, giám sát, theo dõi chặt chẽ tàu cá hoạt động vùng biển xa tránh gian lận.

Đối với chính sách của tỉnh, tỉnh cũng đã bố trí 750 triệu để hỗ trợ ngư lưới cụ chuyển đổi nghề cho tàu cá khai thác xa bờ, hỗ trợ máy dò ngang, hầm bảo quản sản phẩm cho tàu cá bằng vật liệu PU. Riêng chính sách của huyện, đã bố trí 2.345 triệu đồng, trong đó thành phố Đồng Hới 2.150 triệu đồng, huyện Lệ Thủy 120 triệu đồng, huyện Bố Trạch 75 triệu đồng để hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề khai thác, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ.

Ông Hoàng Diên, chủ tàu cá ở xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) cho biết, ngư dân trước đây chủ yếu đánh bắt ở vùng Vịnh Bắc bộ, nay đi xa hơn ra vùng Hoàng Sa. Mỗi năm, nhà nước hỗ trợ tiền dầu cho 4 chuyến biển khi tham gia đánh bắt ngoài khơi. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, nên ngư dân cũng phấn khởi vì có thêm tiền trang trải sửa chữa tàu thuyền, đầu tư mới ngư lưới cụ.

Những chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách của Trung ương và địa phương tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ kịp thời cho ngư dân tham gia đánh bắt ở các vùng biển xa. Tàu cá ngư dân khai thác thủy sản ở các ngư trường truyền thống Trường Sa, Hoàng Sa ngoài phát triển kinh tế biển còn góp phần tham gia bảo vệ quyền chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Thanh Hà
Chủ đề :
 
List comment