Luật Biển là gì?

Để giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ, hiểu về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Infonet đăng loạt hỏi đáp về Luật biển Việt Nam, do TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng Ban biên giới CP trả lời.


Luật Biển là gì? - ảnh 1

TS Trần Công Trục

TS Trần Công Trục trả lời: Theo tiếng Anh, Luật Biển là The Law of the Sea, là tập hợp những chế định, quy định pháp lý dùng để điều chỉnh tất cả các quan hệ có liên quan diễn ra trên tất cả các vùng biển và thềm lục địa; nếu được ký kết, tham gia bởi các chủ thể trong quan hệ quốc tế, gọi là Luật Biển quốc tế; nếu được ban hành bởi một Quốc gia ven biển, gọi là Luật Biển quốc gia.

Luật Biển quốc tế đang có hiệu lực hiện nay là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (tiếng Anh: The United Nations Convention on the Law of the Sea, viết tắt là UNCLOS). Việt Nam đã nội luật hóa Luật Biển quốc tế bằng cách ban hành Luật Biển quốc gia, gọi là Luật Biển Việt Nam.

 

Luật Biển Việt Nam là một luật có nội dung rất lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Luật được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp, Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, các Tuyên bố của Chính phủ năm 1977 và 1982, tổng kết thực tiễn quản lý biển của nước ta, trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các Hiệp định về biển đã ký. Trong quá trình xây dựng Luật Biển Việt Nam, ta cũng đã tham khảo thực tiễn của các nước và cũng cân nhắc lợi ích của ta, lợi ích của các bên liên quan ở Biển Đông và lợi ích chung của khu vực.

Hồng Chuyên (chọn)
Chủ đề :
 
List comment