Đông Anh, Long Biên kêu gọi công chức ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Sáng 2/3/2020, công đoàn Huyện ủy - UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan huyện Đông Anh ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020.

Hưởng ứng đóng góp tối thiểu 1 ngày lương, sau buổi lễ Đông Anh đã quyên góp được số tiền 65 triệu đồng.

Cũng trong sáng 2/3/2020, Cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tuần đầu tiên của tháng 3.

Sau lễ sinh hoạt dưới cờ, thực hiện Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 10/2/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2020, công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên phát động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" đến đoàn viên công đoàn.

 

Các công đoàn viên đã tích cực ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Kết quả  sau đó thu được 24.179.000 đồng. Số tiền này sẽ nộp vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên để chuyển cấp trên theo quy định.

Cũng trong dịp này Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các phường vận động ủng hộ quỹ theo kế hoạch ở mức cao nhất.

N. Huyền
 
List comment