Diễn Châu (Nghệ An): Gần 52 ngàn tấn thủy sản được đánh bắt trong năm 2017

Mặc dù hời tiết trong năm 2017 không được thuận lợi nhưng sản lượng đánh bắt thủy sản của ngư dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) đạt 51.589 tấn, tăng 41 % so với cùng kỳ.

Ngư dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu thu về những mẻ cá lớn sau những chuyến ra khơi.

Trong năm 2017, nhìn chung thời tiết bất lợi cho việc đánh bắt thủy sản, tuy nhiên do tổng số lượng tàu cá trên địa bàn tăng đặc biệt là số tàu có công suất trên 90CV đánh bắt xa bờ tăng 68 cái (tương đương tăng 28.800CV và 33,33% về số lượng) so với năm 2016 nên tổng sản lượng khai thác trong năm vẫn tăng cao so với cùng kỳ.

Mặt khác các tàu công suất lớn chủ yếu khai thác, đánh bắt xa bờ, hơn nữa tăng số tàu dịch vụ hậu cần hỗ trợ cho đánh bắt xa bờ do đó sản phẩm khai thác được có giá trị cao hơn so với trước, do đó dự ước giá trị sản xuất (GCĐ 2010) cả năm ước đạt 887,3 tỷ đồng, đạt 121,47% kế hoạch (KH), tăng 28,44% cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy hải sản cả năm đạt 51.589 tấn, tăng 36,3% KH, tăng gần 41% cùng kỳ, trong đó, sản lượng đánh bắt 45.945 tấn, tăng 43,58 so với KH; tăng 49,7% cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 5.644 tấn, bằng 94,86% KH, giảm 5,14% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.011 ha, đạt 84,9% KH, giảm 14,5% so với cùng kỳ.

 

Mặc dù, diện tích và sản lượng nuôi trồng trong năm có giảm so với năm 2016, tuy nhiên một số mô hình đang phát huy được tính hiệu quả có thể nhân rộng để phát triển như: Nuôi cá Vược xen Cua tại Diễn Vạn...mô hình nuôi tôm Càng Xanh trong ruộng lúa tại Diễn Yên, ngoài ra có thể mở rộng diện tích nuôi tôm và nuôi tăng vụ Đông tại Diễn Trung, Diễn Thịnh...

Tổng số phương tiện tàu thuyền trên địa bàn huyện tính đến tháng 12 năm 2017 có 1.546 cái tăng 4,25% so với năm 2016, trong tổng số 1.546 cái có 272 cái đánh bắt xa bờ có công suất trên 90CV tăng 68 cái so với năm 2016(tăng 33,33%), tổng công suất đạt 118.800CV tăng 28.800CV so với năm 2016.

Việt Hòa
Chủ đề :
 
List comment