biến cố

tin tức về biến cố mới nhất

Khinh vợ cũ vô dụng nhưng khi tôi gặp biến cố không ngờ cô ấy lại làm vậy
 

06/07/2021

Tôi và Lam quen nhau từ hồi sinh viên, cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố thuê nhà nên rất nỗ lực học hành.