BIC

tin tức về BIC mới nhất

A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B++ của BIC
 

06/10/2021

Vừa qua, tại Singapore, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M. Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).