bí thư tỉnh ủy quảng nam

tin tức về bí thư tỉnh ủy quảng nam mới nhất

Ông Phan Việt Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
 

21/01/2019

Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 với ông Phan Việt Cường.