bị tạm đình chỉ công tác

tin tức về bị tạm đình chỉ công tác mới nhất

Để người vùng dịch về tiếp xúc nhiều người, quyền chủ tịch phường bị tạm đình chỉ
 

07/08/2020

Tạm đình chỉ 2 cán bộ phường nơi có bệnh nhân 748 dương tính Covid-19 khi trở về từ Đà Nẵng không được giám sát chặt chẽ, để bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người tại địa phương.