BHXH bắt buộc

tin tức về BHXH bắt buộc mới nhất

Dịch bệnh khó khăn khiến số người tham gia BHXH bắt buộc giảm
 

28/09/2021

Theo đánh giá, đây là năm đầu tiên số người tham gia BHXH bắt buộc giảm, do trong năm 2020 và 2021, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, sức khỏe, tính mạng củ dâna người