bệnh truyền nhiễm

tin tức về bệnh truyền nhiễm mới nhất

70% các bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật hoang dã: Cách nào ngăn?
 

11/05/2020

 “Tàn sát, giết hại, ăn thịt động vật hoang dã không phải là hành vi văn minh. Đã có nhiều người chết do ăn thịt động vật hoang dã”.