bệnh nhân xuất viện

tin tức về bệnh nhân xuất viện mới nhất

Thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh
 

12/09/2020

Ngày 12/ 9, thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó 5 bệnh nhân tại Quảng Nam và 3 bệnh nhân tại Đà Nẵng.