bệnh nhân nhiễm covid

tin tức về bệnh nhân nhiễm covid mới nhất

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh
 

25/04/2020

Ngày 25/4/2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, có 5 bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.