bệnh nhân bác sĩ

tin tức về bệnh nhân bác sĩ mới nhất

Từ ổ dịch ở BV Việt Đức, chuyên gia hiến kế để không bùng dịch tại các bệnh viện
 

02/10/2021

'Nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện rất cao, tốt nhất không cho người nhà vào chăm bệnh nhân trong bệnh viện mà phải chi trả khoản tiền cho những người ở trong bệnh viện phục vụ'.