Bến Tre dự kiến giảm 33 người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Trong năm 2018, Tỉnh uỷ Bến Tre sẽ tiến hành sắp xếp thu gọn các phòng trong từng cơ quan, giảm số lượng trưởng và phó phòng. Đặc biệt, tỉnh thực hiện thí điểm nhập Đảng uỷ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Từ đầu năm đến tháng 9/2018, tỉnh Bến Tre đã quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, Tỉnh uỷ Bến Tre đã thu gọn các phòng trong từng cơ quan Đảng, giảm số lượng Trưởng, Phó phòng. 

Bến Tre sẽ thực hiện thí điểm nhập Đảng uỷ Khối Cơ quan và Khối Doanh nghiệp của tỉnh để thực hiện tinh giản biên chế. (Ảnh: Truyền hình Bến Tre)

Với các cơ quan Đảng, Tỉnh uỷ đã sắp xếp thu gọn các phòng trong từng cơ quan, giảm số lượng Trưởng, Phó phòng; thực hiện các thí điểm nhập Đảng ủy Khối các Cơ quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Sắp xếp các cơ quan tham mưu cho cấp ủy chỉ còn 3 cơ quan là Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và Ban xây dựng Đảng. Đối với các cơ quan chính quyền, tiến hành sắp xếp thu gọn đầu mối các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và giảm số lượng phó phòng trong từng cơ quan. Kết quả, tỉnh Bến Tre đã đã sáp nhập các đơn vị sự nghiệp như: Trung tâm y tế, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện. Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh khi có chủ trương của Trung ương. 

Bến Tre cũng đã sáp nhập 3 trường, gồm Trung cấp Y tế, Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Cao đẳng Bến Tre thành Trường Cao đẳng Bến Tre. Tổng số cán bộ, giáo viên sau sáp nhập được bố trí là 246 người.

Dự kiến đến năm 2019, Bến Tre sẽ hoàn tất việc hợp nhất Văn phòng Cấp uỷ với Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân cấp huyện. Đồng thời, sẽ thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh, thí điểm hợp nhất các ban đảng huyện… để tinh giảm biên chế.

Tỉnh dự kiến giảm 9 đơn vị cấp ban, phòng (tương đương); 1 chức danh Chủ tịch, 4 chức danh Phó Chủ tịch khối Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể.

Riêng khối Nhà nước, cấp tỉnh dự kiến giảm 30 phòng chuyên môn trực thuộc sở, ngành và tương đương, 5 chi cục, 33 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 30 chức danh trưởng phòng, 50 chức danh phó trưởng phòng, 33 người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, 60 cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập.

Cấp huyện giảm 1 phòng chuyên môn/huyện (toàn tỉnh giảm 9 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện), 23 đơn vị sự nghiệp công lập (chưa tính sự nghiệp giáo dục và đào tạo); giảm 9 chức danh trưởng phòng, 8 chức danh phó trưởng phòng, 23 người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, 23 cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập...

TIN LIÊN QUAN
Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều