Bến Tre đẩy mạnh phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã đề ra kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh Bến Tre có 154 người hoạt động mại dâm có hồ sơ quản lý, tăng 80 người so với cuối năm 2010 (154/74 người), trong đó người hoạt động mại dâm có hộ khẩu từ các tỉnh khác đến là 33 người, chiếm tỷ lệ 23,37%. Toàn tỉnh có 2.084 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm: 26 khách sạn, 295 nhà nghỉ, 880 nhà trọ, 198 vũ trường, karaoke, 685 nhà hàng, quán giải khát, gội đầu thư giãn.

Bến Tre đẩy mạnh phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mặc dù thời gian qua, công tác phòng, chống mại dâm đã đạt được những kết quả nhất định. Công an tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố, ban ngành các cấp đã kiểm tra, triệt phá 48 tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình qua đó đã bắt và khởi tố 47 đối tượng chủ chứa mại dâm, môi giới mại dâm, xử phạt hành chính 171 người (83 đối tượng mua dâm, 88 người hoạt động mại dâm) và đưa về địa phương tiếp tục quản lý. Tuy nhiên, công tác phòng, chống mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020 công tác phòng, chống mại dâm cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn sự gia tăng và tiến tới giảm thiểu tệ nạn mại dâm, đó là:

Lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm trong công tác phòng, chống mại dâm. Chú trọng các giải pháp mang tính xã hội nhằm giảm tác hại do mại dâm gây ra đối với đời sống xã hội. Từng bước xã hội hoá, xây dựng cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của các tổ chức cộng đồng và các thiết chế xã hội (gia đình, nhà trường…) trong công tác phòng, chống mại dâm. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm.

Đến năm 2017, phấn đấu đạt 75% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thực hiện liên tục. Thường xuyên đăng tải các thông tin về phòng, chống mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất một tháng một lần; 50% huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo; dạy nghề cho lao động nông thôn; chương trình việc làm; phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người; 50% các huyện, thành phố triển khai thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Triển khai mô hình hỗ trợ người hoạt động mại dâm hoàn lương hoà nhập cộng đồng, tránh sự kỳ thị của xã hội. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm.

Đến năm 2020 phấn đấu đạt 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người; 50% huyện, thành phố xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm. Phát hiện và xử lý nghiêm 100% hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông phòng ngừa, phòng, chống mại dâm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hình thức tuyên truyền tại cộng đồng, tập trung ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, các địa phương nghèo, ven biển, địa phương có khu công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh mới số người tham gia hoạt động mại dâm; Đa dạng hoá các hình thức truyền thông tại cộng đồng thông qua các buổi thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, trường học; chú trọng nhóm có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, người lao động chưa có việc làm, lao động nữ thanh, thiếu niên, người lao động nhập cư tại các khu công nghiệp,... đặc biệt là nhóm lao động di cư từ nơi khác đến tìm việc). Thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh, chú trọng các địa phương có nhiều người hoạt động mại dâm, tụ điểm mại dâm trá hình. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết đưa tin về tình hình mại dâm, công tác phòng, chống mại dâm và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người bán dâm trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.

Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực, truyền thông về hỗ trợ giảm hại, hoà nhập cộng đồng cho cán bộ phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện, xã, phường, thị trấn, cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác phòng, chống mại dâm và cán bộ trực tiếp tham gia công tác cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho người bán dâm; kiến thức kỹ năng truyền thông vận động, tư vấn về phòng chống mại dâm, nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn; truyền thông cho chủ, nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về phòng ngừa HIV/AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục. Tập huấn nâng cao năng lực cho Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trong việc tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người mại dâm tại cộng đồng, cung cấp các dịch vụ y tế, công tác xã hội cho người bán dâm hoàn lương hoà nhập cộng đồng. Hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng tham gia các hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bán dâm; nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên, cộng tác viên tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng ngừa mại dâm. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814-178 cấp tỉnh, huyện.

Tổ chức rà soát, đánh giá về nhóm người có nguy cơ cao (thanh niên chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm....) và các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để hướng mục tiêu của các chương trình đến các nhóm đối tượng này. Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm thanh thiếu niên có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp. Xây dựng các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các Chương trình an sinh xã hội tại địa phương với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội thực hiện xây dựng thí điểm và vận hành mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm ở cộng đồng. Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ về phương pháp tiếp cận, cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với người bán dâm. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ phù hợp và thử nghiệm việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người hoạt động mại dâm tại cộng đồng phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng chống kỳ thị, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho người bán dâm.

Tổ chức các mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh nạn mại dâm; mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng; nhóm tự lực của người hoạt động mại dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới.

Duy trì và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý gắn với xây dựng “xã văn hoá nông thôn mới”, “xã nông thôn mới”. Tăng cường các hoạt động phòng chống mại dâm, thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong việc phòng ngừa tệ nạn mại dâm tại cộng đồng; phát huy tính chủ động của người dân trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh gắn với xây dựng “xã nông thôn mới”, mỗi người ý thức trong việc phòng chống mại dâm, tự phát hiện và tố giác tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình. Tăng cường các hoạt động truyền thông bằng các hình thức nhằm tác động đến người dân nhất là nhóm có nguy cơ, công nhân, học sinh, sinh viên phòng ngừa nạn mua bán người nhất là mua bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích mại dâm. Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho người hoạt động mại dâm hoàn lương hoà nhập cộng đồng.

H.Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều