bắt hưng kính

tin tức về bắt hưng kính mới nhất

Hưng 'kính' bị bắt: Nữ nhà báo Thu Trang “tim đập thình thịch”
 

05/01/2019

“Đời tôi, chưa có việc nào khó khăn như việc đang ôm con, bện hơi nó mà lại phải buông ra để đi làm nhiệm vụ. Có những đêm tôi với con ở cách nhau có mỗi một cây cầu bắc qua sông thôi mà cảm giác ở xa ngàn dặm”.