bắt cựu tổng giám đốc pvoil

tin tức về bắt cựu tổng giám đốc pvoil mới nhất

Hội đồng quản trị PVOIL gồm những ai?
 

09/04/2020

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Sau khi cổ phần hóa vào năm 2018, PVN vẫn là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ lên đến 80,52% vốn điều lệ, tương đương 832.803.564 cổ phiếu.