bảo tồn động vật

tin tức về bảo tồn động vật mới nhất

Phát hiện vích biển đi lạc vào Sông Rác
 

03/07/2021

Một cá thể vích biển (trọng lượng 6kg) đi lạc vào Sông Rác được người dân xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát hiện, đưa về nuôi. Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên phối hợp với cơ quan chức năng vận động người này thả vích về môi trường tự nhiên.