bão lũ miền Trung

tin tức về bão lũ miền Trung mới nhất

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai
 

14/12/2020

Tại Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác PCTT và xây dựng nông thôn mới, cán bộ các địa phương đã cùng thảo luận, chia sẻ những cách làm hay về phòng chống thiên tai để vận dụng trong thực tế công việc.