bảo hộ

tin tức về bảo hộ mới nhất

Quần áo nhân viên cứu hỏa bị đóng băng dưới cái rét -26 độ C
 

25/12/2020

Làm việc suốt 4 tiếng đồng hồ dưới cái lạnh -26 độ C, bộ đồ bảo hộ của 2 nhân viên cứu hỏa Trung Quốc đã đóng băng tới mức họ không thể tự cởi ra được.